CG by mouse2

posted on 10 Oct 2007 21:37 by animaxima

อันนี้เป็นภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยคับผม ^^

ฮ่ะๆๆๆยามว่างอีกเช่นเคยคับ ( ^u')b

edit @ 10 Oct 2007 21:37:49 by BanKคร๊าบ( ^u')b

CG by mouse1

posted on 10 Oct 2007 21:01 by animaxima

เป็นงานเก่าๆของผมน่ะคับ ฮ่ะๆๆๆ ส่วนใหญ่จะทำใช้ Display MSN น่ะคับ

ฮ่ะๆๆๆยามว่าง q(^u^)b คั๊บผ๊ม

edit @ 10 Oct 2007 21:11:11 by BanKคร๊าบ( ^u')b